language Switcher

Quick Contact

 815 0 277 912 98+  -  81 200 220 21 98+  

FP Fax pro

 
   

 ماژول ارسال و دریافت فکس Free PBX در Sangoma Voip 

 
 
 
fax pro 3
 

ماژول Fax Proدر سرویسFree PBX این امکان را به کاربران میدهد که بدون نیاز به دستگاه فیزیکی فکس , فکس های خود را ارسال یا دریافت کنند, Fax Pro قابلیت هایی همچون Edit کردن فکس, وارد کردن ادرس گیرنده , دسترسی آسان به فکس های دریافت شده و ارسال شده , و ...... به کاربران ارائه میکند

 

 

faxpro ucp file uploaded

 

 

 

ویژگی سرویس فکس درFree PBX Fax Pro

 

1-کاربران با داشتن سرویس فکس پرو دیگر نگران از بین رفتن فکس های خود نیستند زیرا این سرویس با ذخیره کردن فکس های ارسالی و دریافتی میتواند گزینه مناسبی برای جایگزین کردن فکس های فیزیکی باشد

 

                                                                                                                       image2017 3 10 12 35 4             

                                                                                                                                       

                                                   

2-سرویس Fax Pro به دلیل داشتن محیطی جدا برای کاربران به نام UCP میتواند سرویس قابل اعتماد برای نگه داری و ارسال یا دریافت فکس های کاربران باشد

 

faxpro coversheet3

                                                

3-یکی از ویژگی های این سرویس  نامحدود بودن  ارسال و دریافت فکس ها است که مناسب شرکت ها یا ادارات و ...... است که فکس های ارسالی یا دریافتی زیادی در روزمره دارند

 

4-ویژگی های دیگر این سرویس به ترتیب کردن فکس ها است, سرویس Fax Pro با به ترتیب کردن فکس های ارسالی یا دریافتی بر اساس نام ارسال کننده یا گیرنده , زمان ارسال یا دریافت , بر اساس ادرس ایمیل یا شماره ارسال کننده یا گیرنده,و.....  میتوانید با یک جستجو  فکس مورد نظر خود را بیابید

 

 

FAX section for User 31 which is Virtual FAX recipient for Incoming FAXes through ISDN BRI Trunk

 

 

محیط UCP برای کاربران Free PBX Fax Pro

سرویس Fax Pro به کاربران تنظیماتی در خصوص نوع ذخیره کردن, options Recovery ,نمایش دادن سابقه ایمیل میدهد که کاربران میتوانند با این نوع تنظیمات فکس های ارسالی یا دریافتی خود را کنترل کنند

 

 

 faxpro coversheet3

 

دسترسی اسان به فکس های ارسالی و دریافتی

سرویس Fax Pro این امکان را به کاربران میدهد که به فکس های ارسالی خود یا فکس های دریافتی خود دسترسی داشته باشند و ارائه دادن مشخصاتی همچون : نام گیرنده یا ارسال کننده, ادرس گیرنده یا ارسال کننده , زمان ارسال یا دریافت , ذخیره کردن تمامی فکس های دریافتی و ارسالی , امکان Backup گرفتن از فکس های دریافتی یا ارسالی, تبدیل فکس به PDF یا TIFF .

 

fax pro 1

 
 

 

 

قابلیت های فکس در Free PBX Fax Pro

 

1-وارد کردن ادرس ایمیل گیرنده در تنظیمات فکسFree PBX

-2داشتن قابلیت تغییر دادن فورمت فایل ارسالی PDF , TIFF و .......

3-ویژگی Store Locally در Fax pro کاربران به این ویژگی میتوانند با on کردن این ویژگی فکس خود را ذخیره کنند تا در محیط UCP قابل مشاهده باشد, یا با off فکس ذخیره نشود و در محیط UCP قابل مشاهده نباشد

4-نمایش شماره ی انتخابی از سوی کاربر در Station ID فکس

5-قابلیت نمایش دادن نام شرکت یا نام شخص و ..... در فکس ارسال شده

6-نمایش نام کاربر ارسال کننده در فکس

7-نمایش شماره کاربر که فکس را ارسال میکند

8-نمایش ادرس ایمیل ارسال کننده

9-قابلیت نمایش نتایج ارسال شدن فکس به ارسال کننده در حالات مختلف مانند:Never-Always-On Success-On Failure-Use Global

10-قابلیت تعیین ارسال فکس های ناموفق به تعداد دفعات متغیر