language Switcher

Quick Contact

 815 0 277 912 98+  -  81 200 220 21 98+  

IMGReporting

 

سرویس گزارش دهی در سیستم تلفنی سیسکو

 

 

 

یکی از ویژگی های ایمجیکل گزارش گیری (reporting) است .که کاربران توسط آن میتوانند اطلاعات تماس های خود را مدیریت و تجزیه و تحلیل کنند و از تماس ها گزارش بگیرند و به این اطلاعات تماس CDR میگویند

 

 

 

 

 

 

CDR ها شامل اطلاعات زیر هستند :

_تاریخ و زمان پایان و شروع شدن تماس

 

_زمان انتظار:زمانی که تماس گیرنده در صف بوده است

 

_زمان مکالمه:مدت زمان مکالمه با کاربر

 

_ شماره مقصد

 

_طبقه بندی تماس ها

 

_کاربران وصل شده و ثبت آن ها

 

_waiting Calls تعداد کل تماس های منتطر

 

_شناسه رکورد

 

_تعداد و اطلاعات تماس های رد شده و ... است

 

 

 

 

 

ویژگی های Reporting در Imagicle

1-نمایش میزان تماس بر اساس سرویس

 

2-نمایش تعداد تماس ها و مدت زمان انتظار 

 

3-بایگانی تماس های مشغول 

 

4-نمایش آمار کانال های شلوغ در طول روز

 

5-دادن فهرست تماس و نمایش سوابق تماس

 

6- این گزارش ها را میتوان در قالب, Word,Excell یا  PDF مشاهد کرد

 

 

 

قابلیت های Imagicle Reporting

1-تهیه گزارش و تحلیل جزئیات تماس و بایگانی و گروه بندی تماس ها

 

2-امکان مشخص کردن یک محدوده زمانی برای تماس ها و آنالیز تماس ها 

 

3-امکان فیلتر کردن رکورد ها 

 

4- امکان نمایش تمام فیلد ها توسط چک باکس